TwitterRssFacebook
enro

Statut de membru

 
 

La Strada-Moldova este membru al reţelei La Strada International

La Strada InternationalAsociaţia Internaţională „La Strada” (La Strada International/LSI) este organizaţia lider a reţelei de ONG-uri europene, care activează pentru a asigura o lume fără trafic de fiinţe umane prin promovarea respectului pentru drepturile omului. Această reţea cuprinde 8 organizaţii-membre independente, care operează, de jos în sus, la nivel local. Organizaţiile-membre sunt localizate în Belarus, Bulgaria, Cehia, Macedonia (FYROM), Moldova, Olanda, Polonia şi Ucraina, implementând activităţi de advocacy, prevenire şi asistenţă socială pentru persoanele traficate şi cele din grupurile de risc spre a le încuraja să-şi exercite drepturile lor.

Un secretariat Internaţional asistă membrii prin coordonarea implementării de strategii comune, angajându-se în activităţi de monitorizare şi advocacy, lucrul în reţea şi consolidarea capacităţilor, aşa încât serviciile destinate grupurilor ţintă să fie din cele mai bune. Secretariatul LSI monitorizează şi armonizează activităţile comune ale La Strada şi este de asemenea responsabil de colectarea de date, activităţi de informare şi colectare a resurselor.

Activităţile de advocacy ale LSI sunt orientate spre organizaţiile şi instituţiile interguvernamentale care dezvoltă tratate şi legislaţii internaţionale, cum ar fi Uniunea Europeană, Consiliul Europei, OSCE şi ONU, elaborând recomandări specifice pentru a îmbunătăţi protecţia şi respectarea drepturilor persoanelor traficate, ale migranţilor şi grupurilor vulnerabile la traficul de fiinţe umane. La Strada International şi organizaţiile partenere monitorizează îndeaproape implementarea măsurilor de protecţie, a tratatelor internaţionale la nivel naţional, pentru a asigura ca drepturile persoanelor traficate să fie respectate nu numai pe hârtie, dar şi în practică.

Activitatea Internaţional LSI se bazează pe o astfel de abordare a drepturilor omului, care recunoaşte că traficul de persoane este o violare gravă a drepturilor omului şi orice stat este responsabil să trateze persoanele traficate cu remedii efective. În conformitate cu această abordare, violarea drepturilor omului este în egală măsură o cauză şi o consecinţă a traficului de fiinţe umane, iar în acest context prevenirea traficului şi protecţia victimelor ar trebui să se axeze pe protecţia drepturilor tuturor fiinţelor umane, o atenţie deosebită acordându-se persoanelor vulnerabile în faţa traficului de fiinţe umane, cum ar fi lucrătorii migranţi, lucrătorii din menaj şi industria sexului. Asemenea abordare a drepturilor omului este în contradicţie cu măsurile anti-trafic care afectează sau încalcă drepturile persoanelor traficate sau ale altor grupuri afectate.

Viziunea holistică asupra problemei traficului, focalizată în special pe cauzele care generează traficul, ca sărăcia, inegalitatea gender şi violenţa, discriminarea, politicile restrictive în domeniul migraţiei şi distribuţia inegală a bunăstării în lume, obligă LSI să coopereze cu ample grupuri de parteneri din domeniul protecţiei drepturilor omului, drepturilor migranţilor şi ale lucrătorilor.

LSI este membru al Reţelei pentru Drepturile Omului şi Democraţie (HRDN), Platformei Internaţională de Cooperare pe subiectul Migranţilor Nedocumentaţi (PICUM), Alianţei Globale Împotriva Traficului de Femei, (GAATW); Alianţa Grupului pentru Coordonarea Expertizelor (AECT) a Organizaţiei pentru Securitate şi Coordonare în Europa, Asociaţiei pentru Drepturile Femeilor în Dezvoltare (AWID) şi Platformei UE pentru Drepturile Fundamentale.

Asociaţia Internaţională a organizaţiilor neguvernamentale pentru contracararea traficului de persoane “La Strada”

Comitetul Naţional pentru combaterea traficului de fiinţe umane din Republica Moldova

Comitetul Director pentru Eliminarea Muncii Copilului din Republica Moldova

Consiliul National pentru Protecţia Drepturilor Copilului în Republica Moldova

Consiliul Coordonator în domeniul Prevenirii şi Combaterii Violenţei în Familie în Republica Moldova

Alianţa Naţională a ONG-lor active în domeniul protecţiei sociale

Alianţa Globala Împotriva Traficului de Femei (GAATW)

Reţeaua ARIADNE pentru contracararea traficului de persoane din Europa Centrală şi de Sud-Est

Acreditare pe lângă Consiliul Europei