TwitterRssFacebook
enro

Scurt CV La Strada

 

Nume deplin

Asociaţia Obştească Centrul International pentru Protecţia şi Promovarea Drepturilor Femeii „La Strada”

Fondata

Fondată în februarie şi înregistrată la Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova la 23 august 2001, AO Centrul Internaţional pentru Protecţia şi Promovarea Drepturilor Femeii „La Strada” (Centrul Internaţional „La Strada”) s-a impus ferm în viaţa socială a Republicii Moldova şi dispune actualmente de o experienţă unică şi competenţe distincte in:

 • educarea potenţialilor migranţi privind migraţia securizată şi evitarea pericolului traficului de fiinţe umane (pentru detalii click aici);
 • monitorizarea situaţiei în domeniul traficului de fiinţe umane din Republica Moldova şi optimizarea resurselor naţionale de prevenire a lui;
 • facilitarea accesului la asistenţă calitativă şi sigură şi optimizarea serviciilor prestate victimelor traficului;
 • asistenţă factorilor de decizie naţionali în elaborarea politicilor şi strategiilor anti-trafic;
 • consiliere psihologică la telefon, consiliere şi asistenţă juridică primară, servicii de mediere pentru persoanele ce suferă de violenţă în familie şi referire către servicii de asistenta specializata (pentru detalii click aici);
 • asistenţă victimelor exploatării sexuale comerciale a copiilor (ESCC), asistenţă juridica specializata, inclusiv reprezentare; audierea minorilor victime-martori intr-un mediu prietenos copilului (Camera de Audiere a Copilului), consiliere şi evaluare psihologică, mediere socială (pentru detalii click aici);
 • studiul şi prevenirea fenomenului turism sexual cu implicarea copiilor şi siguranţa copiilor on-line.

Misiune

Promovarea şi protecţia drepturilor civile, economice, sociale, culturale, personale şi a libertăţilor femeii şi ale copilului; promovarea principiului de egalitate a şanselor pentru femei şi bărbaţi întru consolidarea valorilor şi statutului femeii; încurajarea şi sprijinul în toate mediile profesionale, sociale şi familiale a acţiunilor ce ţin de studierea şi racordarea legislaţiei Republicii Moldova la principiile ce guvernează drepturile femeii şi ale copilului, precum şi aplicarea lor de facto.

Principiile noastre

 • Considerăm traficul de fiinţe umane, violenţa în familie, exploatarea sexuală comercială a copiilor drept încălcări grave ale drepturilor omului.
 • Respectăm dreptul oricărei persoane de a lua decizii proprii privind viaţa privată.
 • Considerăm esenţială acordarea asistenţei adecvate, efective şi eficiente persoanelor care au suferit în urma traficului de fiinţe umane, a violenţei în familie, a exploatării sexuale comerciale a copiilor.
 • Considerăm drepturile, interesele şi nevoile beneficiarilor ca imperative în toate domeniile de activitate a partenerilor Centrului Internaţional „La Strada”.
 • Considerăm consolidarea statutului persoanelor traficate, celor supuse violenţei în familie, exploatării sexuale comerciale şi persoanelor de risc, în special femei, copii, esenţială pentru a le susţine capacitatea de a-şi obţine şi proteja drepturile.
 • Considerăm eforturile de şcolarizare în domeniul drepturilor femeii/copiilor/drepturilor omului parte integrantă a activităţii noastre.
 • Considerăm confidenţialitatea, securitatea, nevictimizarea şi nediscriminarea drept principii de bază în lucrul cu persoanele din grupul de risc.

Valorile noastre

 • Respectarea drepturilor omului – noi considerăm traficul de fiinţe umane, violenţa în familie şi alte forme de abuzuri faţă de femeii şi copii o încălcare gravă a drepturilor omului.
 • Abordarea holistică – de jos în sus – a problematicii trafic de fiinţe umane, violenţă în familie şi alte forme de abuzuri faţă de femei şi copii, cooperarea la nivel naţional şi internaţional întru eradicarea acestora.
 • Respectarea deciziilor beneficiarilor – abordarea individuală, tratament echitabil şi cu demnitate.
 • Lucrul în echipa, exigenţă, responsabilitate şi transparenţă.

Structura

Centrul de Resurse pentru (potenţialii) migranţi 
Centrul de Contact pentru (potenţiale) victime ale traficului de persoane
Centrul de Analiza şi Lobby
Echipa de voluntari

Personal

18 angajati
25-30 voluntari