TwitterRssFacebook
enro

Poziții Vacante

 

AO Centrul Internaţional pentru Protecţia şi Promovarea Drepturilor Femeii ” La Strada”

 

Poziţie vacantă –  Consilier al Serviciului de asistenţă telefonică gratuită

pentru victimele violenţei în familiei 0 8008 8008  

Sarcini şi responsabilităţi:

-  Acordă suportul informațional la telefon beneficiarilor Serviciului cu privire la măsurile de prevenire a violenţei în familie;

-  Acordă consilierea psihologică la telefon beneficiarilor primari ai Serviciului și, la necesitate, agresorilor familiari, intervenind, în regim de urgență, în situațiile de criză.

-  Evaluează riscurile şi necesităţile imediate a beneficiarului şi organizează referirea către instituţiile / organizaţiile abilitate,

-  Sesizează autoritățile competente în situațiile de criză și/sau situațiile de risc, asigurând protecția și suportul necesar în cazurile de violenţă în familie şi violenţă sexuală față de femei şi copii.

-  Monitorizează cazurile referite autorităţilor spre asistență și protecție, în vederea asigurării necesităților și intereselor legale ale victimelor violenţei.

-  Gestionează şi actualizează ghidul de consiliere şi ghidul de referire al serviciului telefonic;

-  Duce evidenţa apelurilor consiliate şi intervenţiilor pe cazuri în registru şi în baza de date;

-  Oferă consiliere psihologică victimelor violenţei în familie care beneficiază de asistenţă juridică în coordonare cu avocatul;

-  Întocmeşte raportul de evaluare psihologică pe cazuri de violenţă în familie în  coordonare cu  avocatul victimelor violenţe în familie, la necesitate;

-  Întocmeşte rapoarte de activitate în baza analizei cazurilor şi intervenţiilor conform modelului prestabilit /Raport de activitate.

 

Cerinţe:

 

Studii:  superioare (masterat) în domeniul  psihologiei.

Experienţă profesională:

 • Experienţă de lucru în domenii relevante postului cel puţin 2 ani.
 • Capacităţi de analiză, sinteză, evaluare a informaţiei.
 • Experienţă  în utilizarea computerului şi a pachetului de programe Microsoft Office (MS Word, Excel, Power Point).
 • Cunoaşterea limbilor romană, rusă şi engleza constituie un avantaj.

 

 Aptitudini:

 • Devotament faţă de organizaţie şi valorile acesteia;
 • Orientare pe (auto) instruire profesională continuă şi de evaluare
 • empatie și atitudine pozitivă față de beneficiari
 • spirit de echipă,
 • flexibilitate,
 • rezistență la stres.

Selectarea candidaţilor va avea loc în următoarele etape:

1) Concursul dosarelor;

2) Interviul;

3) Seminarul de instruire.

Persoanele interesate vor expedia dosarul (CV-ul şi o scrisoare de intenție) la adresa de email: lburciu@lastrada.md până la data de 01 noiembrie 2016.

 Doar persoanele dosarele cărora vor fi preselectate pentru interviu, vor fi contactate.

 

Poziţie vacantă – Manager operaţional

Sarcini şi responsabilităţi:

 • Coordonează şi ţine corespondenţa de intrare şi ieşire formală (email, scrisori, fax), precum şi de ocazii
 • Facilitează comunicarea pe verticală în cadrul organizaţiei (memo, rapoarte, note informative),
 • Recepţionează şi redirecţionează apelurile telefonice de intrare şi efectuează apeluri telefonice de ieşire la solicitare (naţionale/internaţionale)
 • Gestionează şi actualizează baza de date „Contacts Data-Base” ale partenerilor şi instituţiilor publice;
 • Gestionează şi actualizează informaţia de lucru de uz curent din sistemul informaţional intern „Arhiva”;
 • Amenajează şi actualizează standul cu publicaţiile Centrului Internaţional „La Strada” şi asigură menţinerea publicaţiilor în versiunea electronică;
 • Evaluează stocul, întocmeşte lista şi organizează procurarea produselor şi serviciilor de protocol/articolelor de birotică pentru oficiu (întocmirea cererii, analiza ofertei, efectuarea comenzii, etc.);
 • Asigură zilnic cu articole de birotică personalul organizaţiei şi duce evidenţa stocului articolelor de birotică;
 • Ţine evidenţa stocului de materiale metodologice, informaționale şi de analiză a Centrului Internaţional „La Strada”,
 • Pregăteşte şi distribuie pachetele informaţionale,
 • Facilitează procesul de procurare a serviciilor şi materialelor de protocol/birotică necesare pentru desfăşurarea activităţilor şi evenimentelor în cadrul Programelor Centrului Internaţional „La Strada” (studiul pieţei, contactarea prestatorilor, asigură semnarea contractelor şi a facturilor fiscale cu prestatorii de servicii);
 • Ţine evidenţa utilizării echipamentului foto/video/audio al Centrului Internaţional „La Strada” (verifică şi întocmeşte actele de predare-primire a echipamentului);
 • Asigură menţinerea documentaţiei cadrelor/resurselor umane;
 • Asigură compilarea rapoartelor de activitate per organizaţie;
 • Coordonează orarul deplasărilor cu maşina din oficiu;
 • Întocmeşte orarul deplasărilor internaţionale al angajaţilor;
 • Facilitează aranjamentele de călătorie a colaboratorilor în cazul deplasărilor internaţionale.

 Cerinţe:

 Studii:  superioare  în economie sau management.

Experienţă profesională:

Experienţă de lucru în domeniu cel puţin 1 an.

Experienţă în gestionarea oficiului, în procurări şi sau achiziţii.

Experienţă  în utilizarea computerului şi a pachetului de programe Microsoft Office (MS Word, Excel, Power Point).

Cunoaşterea limbilor romană, rusă şi engleză.

 

Aptitudini şi calităţi:

 • Calităţi organizaţionale şi de coordonare.
 • Devotament faţă de organizaţie şi valorile acesteia.
 • Abilităţi de comunicare.
 • Spirit de echipă.
 • Planificare şi bună organizare.

 

Persoanele interesate pot depune CV şi scrisoarea  de motivare în limba română la adresa de email:  dmisail@lastrada.md

Data limită pentru depunerea dosarului 30 Septembrie 2016. Informaţii  suplimentare despre conţinutul postului la telefonul: 022 23 49 06.

Doar persoanele dosarele cărora vor fi preselectate pentru interviu, vor fi contactate.