TwitterRssFacebook
enro

Cine suntem

 
 
Asociaţia Obştească Centrul International pentru Protecţia şi Promovarea Drepturilor Femeii „La Strada” (Centrul Internaţional „La Strada”) există pentru a asigura şi promova protecţia drepturilor şi intereselor legale ale beneficiarilor săi – categoriile social vulnerabile – la toate nielele: individual, legislativ şi executiv.

Un deceniu şi mai bine de activitate i-a adus Centrului Internaţional „La Strada” un nume bine cunoscut nu numai în sfera societăţii civile din Republica Moldova, dar şi pe plan internaţional, fiind în prezent una dintre organizaţiile internaţionale puternice, ce fac parte dintr-o reţea europeană anti-trafic cu acelaşi nume (La Strada International), prezentă în 8 state de origine şi destinaţie a traficului de fiinţe umane din Europa Centrală şi de Est – Belarus, Bulgaria, Cehia, Macedonia, Moldova, Polonia, Olanda, Ucraina – şi care activează pentru a asigura o lume fără trafic de fiinţe umane prin promovarea respectului pentru drepturile omului.

Programul „La Strada” apare odată cu căderea cortinei de fier în 1989, ca rezultat al schimbărilor politice şi economice, când ţările UE devin alarmate de proporţiile pe care l-a căpătat fenomenul trafic de fiinţe umane în Europa Centrală şi de Est şi Comunitatea Statelor Independente (CSI). În Republica Moldova Programul a fost lansat în 2001, odată cu fondarea Centrului însuşi.

În primul an de fiinţare Centrul Internaţional „La Strada” se axa pe trei direcţii de activitate: a) prevenirea traficului de fiinţe umane şi informarea populaţiei despre migraţia în siguranţă, b) asistenţa victimelor traficului şi (re)integrarea lor socială şi c) activităţi de advocacy şi lobby. Din 2002 aceste direcţii au fost formalizate organigramic în 3 departamente: Centrul de Resurse, Centrul de Contact şi Centrul de Analiză şi Lobby. Completată din 2005 cu un serviciul Relaţii cu Publicul şi mass media, această structură este valabilă şi în prezent.

Din 2009 în cadrul Centrului Internaţional „La Strada” funcţionează un nou serviciu naţional dedicat – Telefonul de Încredere, dând astfel curs unei noi direcţii de activitate: prevenirea violenţei în familie. Cea mai recentă direcţie de activitate, instituită din 2010, ţinteşte prevenirea exploatării sexuale comerciale a copiilor şi siguranţa copiilor pe Internet.

În conformitate cu Statutul, dar şi prin multiplele sale activităţi, Centrul Internaţional „La Strada” s-a impus ferm în viaţă socială a Republicii Moldova şi dispune actualmente de o experienţă unică şi competenţe distincte în direcţia apărării drepturilor şi intereselor legale ale categoriilor social vulnerabile, în special femei şi copii. Pornind de la acest obiectiv, activitatea Centrului se axează pe promovarea şi protecţia drepturilor civile, economice, sociale, culturale personale şi a libertăţilor femeii şi ale copilului, pe promovarea principiului de egalitate a şanselor pentru femei şi bărbaţi întru consolidarea valorilor şi statutului femeii, pe încurajarea şi sprijinul în toate mediile profesionale, sociale şi familiale a acţiunilor ce ţin de studierea şi racordarea legislaţiei Republicii Moldova la principiile ce guvernează drepturile femeii şi ale copilului, precum şi aplicarea lor de facto.

Toate acestea sunt traduse în viaţă de o echipă compusă din 18 angajaţi şi de aripa tânără, formată din 25-30 (în funcţie de an) de voluntari, care activează în cadrul Programului „De la egal la egal”. Statistic, activitatea poate fi contabilizată prin 10 campanii de sensibilizare a publicului privind riscul traficului de fiinţe umane (Tu nu eşti marfă, 2002; Lilya for-ever, 2003-2004; Şi mie îmi pasă (sau Ce poţi face tu?), 2005-2006; Noi tendinţe ale traficului de fiinţe umane, 2007-2008, Dreptul la protecţie pentru fiecare persoană traficată, 2013), privind migraţia sigură (Vulnerabilitatea migranţilor, în special femei, la exploatare şi trafic de fiinţe umane, 2009), prevenirea violenţei în familie (Familia sănătoasă este o familie fără violenţă, 2009-2010; Zero toleranţă faţă de violenţa în familie, 2010-2011), prevenirea şi contracararea exploatării sexuale comerciale a copiilor şi a escaladării turismului sexual cu implicarea copiilor (Să protejăm copiii de exploatarea sexuală, 2010-2011; Călătoreşte cu grijă. Grijă faţă de copii! 2011-2012), precum şi un şir de alte activităţi (Conferinţe internaţionale, traininguri şi seminare pentru grupuri profesionale, moduluri pentru schimb de experienţă la nivel internaţional etc., menite să sensibilizeze diverse entităţi profesionale şi sociale privind pericolul traficului de fiinţe umane, migraţia în siguranţă, securitatea copiilor on-line ş.a.). În acelaşi context se înscriu şi cele peste 41.000 (1.09.2001 – 31.03.2014) de apeluri telefonice la Linia Fierbinte a Centrului şi altele peste 6.000 (octombrie 2009 – 31.03.2014) la Telefonul de Încredere pentru femei; peste 500 de persoane-cazuri de trafic de fiinţe umane, identificate şi asistate (circa 400 adulţi şi peste 100 copii), precum şi peste 300 seminare pentru grupurile profesionale (cadre didactice, psihologi, asistenţi sociali, reprezentaşi ai APL, organelor de drept şi ONG), la care au participat peste 8.000 de beneficiari, circa 5.000 de seminare şi acţiuni de informare a grupurilor de risc (aproximativ 200 mii de tineri din instituţii de învăţământ preuniversitar şi universitar privind riscul traficului de fiinţe umane, cultivarea toleranţei zero faţă de orice tip de violenţă şi siguranţei pe Internet, susţinute de voluntarii Centrului în cadrul Programului „De la egal la egal”), dar şi peste 400.000 exemplare producţie tipografică (broşuri, studii, publicaţii metodice şi materiale informative ce vizează fenomenele ce alcătuiesc obiectul de activitate a Centrului), numeroase expertize ale actelor normative şi legislative, caravane de sensibilizare a populaţiei, discoteci şi concursuri tematice de creaţie (desen, eseuri, poezii etc.). Absoluta lor majoritate se circumscriu unui scop bine definit: Centrul Internaţional „La Strada”-Moldova aspiră la o societate sensibilă la fenomenul trafic de fiinţe umane şi exploatare sexuală comercială a copiilor, la orice alt tip de violenţă faţă de femei şi copii, societate în care există condiţii favorabile pentru (re)integrarea victimelor, femei şi copii abuzaţi, la o societate bazată pe principiul respectării drepturilor omului.